22.02.2019 09:52:55 Jonáš Holásek

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Zahájení kurzu 24. dubna 2019 

Kvalifikační  kurz  pro  pracovníky  v sociálních  službách

akreditace MPSV  č.: A2018/0165-PK

Zahájení kurzu  24. dubna  2019 – středa  v 15:00 h, Křenová 66, přízemí, zasedací místnost.

Předpokládané ukončení kurzu  23. května 2019 .

Cena kurzu činí 6 900,- Kč .  Záloha na kurzovné ve výši    2 000,- Kč  - při podání přihlášky,  buď v hotovosti na OS ČČK Brno, Křenová 66, budova ČČK, 1. patro , nebo převodem na účet,  č.ú. : 6539621/0100  KB.                     

Doplatek  4 900,- Kč je splatný při zahájení kurzu v hotovosti, nebo fakturou – tato musí být uhrazena do zahájení kurzu. 

Při prezenci prosíme předložit :

Zdravotní způsobilost k absolvování tohoto kurzu  / vystavuje praktický lékař/

Výpis z rejstříku trestů   / ne starší 3 měs. /

Doklad o ukončeném základním vzdělání   / ZŠ, SOŠ ….  – kopie nemusí být úřadně ověřena /

V případě dalších dotazů  prosím kontaktujte naše pracovníky  na tel. :  541 212 318,  549 241 992, 603 492 440, 603 492 428

Nebo na  e- mailové  adrese : cck@cck-brno.cz

 

 

 

Nabídka akreditovaného kvalifikačního  kurzu

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

Obsah kurzu pro pracovníky v sociálních službách splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.. Je zaměřen na vykonávání prací spojených s přímou péčí o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení s péčí u rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Učební plán:

Zákon o sociální pomoci, úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy, kvality sociálních služeb, základy komunikace, asertivita, metody alternativní komunikace, úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie, základy ochrany zdraví, první pomoc,  soc. dávky a služby,  tělesné postižení, metody sociální práce, základy péče o nemocné, základy hygieny, problematiky psychosociálních aspektů chronických, infekční onemocnění,  základy pedagogiky volného času, prevence týrání a zneužívání osob, sociální služby, základy výuky péče o domácnost, krizová intervence, úvod do problematiky zdrav. postižení, životospráva, odborná praxe atd.

Počet účastníků:   10 – 15

Počet výukových hodin: 155

Zakončení  kurzu:

-          Písemný test, obhajoba písemné práce, ústní otázky .

-          Osvědčení s celostátní platností.

Místo konání:  zasedací místnost OS ČČK Brno-město, Křenová 66, Brno

Kurz by měl umožnit získání odborné kvalifikace pro pečovatelskou a ošetřovatelskou činnost a lze ho využít při plnění rekvalifikačních programů na povolání v rámci záchranné sociální sítě.

Český červený kříž Brno-město by chtěl tímto kurzem navázat na dlouholeté tradice a přispět ke zlepšení sociální a zdravotnické péče o potřebné občany.

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2019
 
cck brno on facebook