06.02.2014 14:09:02 Jonáš Holásek

NABÍDKA ŠKOLENÍ PRO FIRMY

Ztrátová poranění /amputace/ Termická poranění Průmyslová a chemická poranění Zasypání, zavalení Autonehoda  

Nabídka školení první pomoci pro zaměstnance                                                                                             Splňujeme požadavky zákoníku práce.                                                       

 Základní kurz první pomoci pro zaměstnance v rozsahu 3-6 hodin

Osnova:                                                                                                                                           

1.      Život zachraňující úkony

2.      Kardiopulmonální resuscitace

3.      Bezvědomí

4.      Krvácení, ošetření drobných poranění

5.      Poranění pohybového aparátu

6.      Úraz elektrickým proudem, křečové stavy

7.      Popáleniny

8.      Otravy, poleptání

 

Cena za 1 hod. školení: 100 Kč / osoba, doporučujeme minimálně 10 os.

Doprava mimo Brno (8 Kč / km)

(např. 4hod. školení pro 10os. – 4000 Kč, pro 13os.: 13x 400 Kč, méně než 10 os. 4000kč.)

 

Při delší časové dotaci kurzu jsou témata více rozebrána a úměrně navýšena praktická část. 

 

 

5 nástavbových modulů s praktickou částí a nácvikem dle zaměření rizik ve firmě

1.   Modul - ztrátová poranění /amputace/                                                                                                               

2.   Modul - termická poranění

3.   Modul - průmyslová a chemická poranění                                                                                               

4.   Modul - zasypání, zavalení                                                                                                                     

5.   Modul - autonehoda    

Cena za 6ti hod. školení každého modulu: 8500 Kč / optimálně pro 10os.

Doprava mimo Brno (8 Kč / km).                                                                                                                     

(3 hod. základní 3000 Kč, 3 hod. nástavbový modul 5500 Kč.)   

Ceny zahrnují teoretické školení, praktický nácvik, modelové situace (maskování zranění), figuranta, resuscitační loutku, zdravotnický a technický materiál.

Školení probíhá v prostorách klienta, kde je třeba mít audiovizuální techniku.                                

Nebo po domluvě ve školících prostorách Českého červeného kříže v Brně.

Každý účastník obdrží potvrzení o absolvování školení s platností 2 let.

Vážíme si Vaší zodpovědnosti k zásadám bezpečnosti na pracovišti a děkujeme, že jste si vybrali právě Český červený kříž, neziskovou humanitární organizaci a držitele certifikátu Evropské komise pro první pomoc (EFAC).                                             

                                                              Ivana Holásková, ředitelka OS ČČK Brno                                                                                                                            

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2014
 
cck brno on facebook