11.12.2012 15:06:07 Jonáš Holásek

Kurzy LEDEN - ČERVEN 2019

 

„ Zdra5votník zotavovacích akcí - doškolení“

 Doškolení, prodloužení kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí. ( průkaz s sebou)

Kurzovné: 700,- Kč
 

Termín: 

pondělí       4. února      13-19 h

pondělí       4. března    13-19 h

pondělí     15. dubna     13-19 h !!! KURZ ZAPLNĚN !!!

pondělí     20. května    13-19 h

pondělí     10. června    13-19 h

 

 

„Základy první pomoci“

 základy první pomoci. Ukončeno písemným testem. Obdržíte průkaz o absolvování školení i v angličtině.


Osnova:

- Zabezpečení místa nehody

- Transport

- Celková vyšetření

- Krvácení

- Šokové stavy

- Bezvědomí

- KPR

- Neúrazová stavy

- Další závažná poranění

Kurzovné:  1.000,- Kč    Cena kurzu zahrnuje oběd.

Termín:

sobota        9. února        9-19 h  kurz ZRUŠEN

pátek          8. března      9-19 h

sobota         6. dubna     9-19 h  

„První pomoc od A – Z“ 


Kurz první pomoci pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Osnova:

-  zajištění bezpečnosti na místě události

-  zástava krvácení

-  vyšetření stavu vědomí

-  KPR(dospělý )

-  nahlášení události  ZZS

-  popáleniny

-  infarkt, CMP, mdloba

-  vnitřní krvácení

-  poranění páteře

Kurzovné: 700,- Kč   Cena kurzu zahrnuje oběd.
 

Termín:   

pátek        1. března            9-15 h

sobota     16. března            9-15 h 

pátek       24. května            9-15 h

 

 

 „První pomoc - úrazy u dětí“ s certifikátem“

Kurz určený pro všechny, kteří pracují s dětmi. Absolventi obdrží certifikát.

Osnova:

-  zajištění bezpečnosti na místě události

-  zástava krvácení u dětí

-  vyšetření stavu vědomí u dětí

-  KPR u dětí

-  nahlášení události  ZZS

-  dušení u dětí

-  horečnaté stavy u dětí

-  pády dětí z výšek ( židle, sedací souprava..)

-  vnitřní úrazové krvácení u dětí

-  úraz el. proudem u dětí

-  otravy

-  popáleniny

 

Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci jen u dětí.


Kurzovné: 800,-Kč    Cena kurzu zahrnuje oběd.
 

Termín:

pátek           8. února            9-15 h

sobota         9. března           9-15 h

sobota       27. dubna           9-15 h  KURZ ZAPLNĚN !!!

pátek         31. května          9-15 h
 

 

 

„První pomoc na pracovišti“
 
 Školení první pomoci pro vaše zaměstnance a pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Osnova:

- Zabezpečení místa nehody

- Život zachraňující úkony

- KPR

- Bezvědomí

- Krvácení

- Poranění pohybového aparátu

- Otravy, poleptání

- Úraz el. proudem, křečové stavy

- Popáleniny

Kurzovné:  600,- Kč

Termín:

středa         6. března          9-13 h

středa         3. dubna           9-13 h

 

 

 

„ Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách „


Absolventi se orientují v základech poskytování první pomoci a její aplikaci u klientů, kteří využívají sociálních služeb. Vzhledem ke zvýšenému riziku zdravotního selhání klientů ( zejména seniorů), kdy je nutná okamžitá a účelná reakce vedoucí k záchraně lidského života je žádoucí mít zaměstnance orientující se v dané problematice a schopné adekvátně reagovat v případě potřeby.

Osnova:

- Volání ZZS

- Úvod do anatomie

- Základní životní funkce

- Krvácení

- Úrazové stavy

- Neúrazové stavy

- Transport 

 

Kurzovné:  700,-
 

Termín:
 

středa       13. března             9-14 h

 

 

„ Zdravotník zotavovacích akcí “ - INTENZIVNÍ


kurz zdravotník zotavovacích akcí má 41 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem
č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., a zákona 148/2004 Sb., podle něhož provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu (zdravotníka) s příslušnou kvalifikací. Je ukončen zkouškou písemnou , ústní a praktickou. Po úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro pedagogické pracovníky s neomezenou platností. Akreditace MŠMT.

Kurzovné : 2. 400,- Kč  Cena zahrnuje 4x oběd

Termín:

čtvrtek - neděle         21. - 24. února - KURZ ZAPLNĚN

čtvrtek - neděle         11. - 14. dubna  KURZ ZAPLNĚN

čtvrtek - neděle         16. - 19. května   KURZ ZAPLNĚN

čtvrtek - neděle           6. -  9. června  KURZ ZAPLNĚN 

čtvrtek - neděle         13. - 16. června  KURZ ZAPLNĚN

čtvrtek - neděle    20. - 23. června   KURZ ZAPLNĚN !!!

 !! ZÁJEMCE BUDE DO KURZU PŘIHLÁŠEN PO SLOŽENÍ ZÁLOHY 500,- Kč !!


ZAHÁJENÍ KURZU VE ČTVRTEK V 8.00 

zálohu je možno uhradit převodem na účet číslo: 6539621/0100 KB, po přidělení VS, nebo v hotovosti na  OS ČČK Brno, Křenová 66

Křenová 66, Brno, budova ČČK, přízemí, zasedací místnost.
Při zahájení obdrží každý účastník přesný rozpis přednášek, výukový materiál a veškeré organizační informace.
 

 

 

„ První pomoc v angličtine „


Školení první pomoci pro vaše zaměstnance v anglickém jazyce.
Organizace obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Osnova:

- zabezpečení místa nehody

- život zachraňující úkony

- KPR

- bezvědomí

- krvácení

- poranění pohybového aparátu

- otravy, poleptání

- úraz el. proudem, křečové stavy

- popáleniny


Termín konání kurzu dle objednávky.

Cena: 500,- Kč

 

První pomoc pro příslušníky tísňových složek (40 hodin )

Tato norma je určena pro členy HZS, dobrovolné hasiče, příslušníky PČR, příslušníky ostatních nezdravotnických složek IZS


Termín konání kurzu dle objednávky.

Cena: 1 900,- Kč

Všechny kurzy probíhají  v  zasedací místnosti OS ČČK Brno,

 Křenová 66.

 
Na uvedené kurzy je nutné se přihlásit  předem – omezená kapacita.

 


 

 

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2012
 
cck brno on facebook