11.12.2012 15:06:07 Jonáš Holásek

Kurzy LEDEN - ČERVEN 2017

 

První pomoc u AUTONEHODY

sobota 25. února  9-13 hod

kurzovné: 400,-

 

 

„ Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení“

 Doškolení, prodloužení kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí. ( průkaz s sebou)

Kurzovné: 700,- Kč - PO ÚHRADĚ A PŘEDLOŽENÍ DOKLADU O ZAPLACENÍ PROPLÁCÍ SVÝM POJIŠTĚNCŮM "VZP"
 

Termín: 

pondělí    30. ledna       13-19 h   !!! TERMÍN ZRUŠEN !!!

pondělí      6. března      13-19 h

pondělí      3. dubna       13-19 h

pondělí      5. června      13-19 h
 

 


„Základy první pomoci“

 základy první pomoci. Ukončeno písemným testem. Obdržíte průkaz o absolvování školení i v angličtině.


Osnova:
- Zabezpečení místa nehody
- Transport
- Celková vyšetření
- Krvácení
- Šokové stavy
- Bezvědomí
- KPR
- Neúrazová stavy
- Další závažná poranění

Kurzovné: 850,- Kč    Cena kurzu zahrnuje oběd. - PO ÚHRADĚ A PŘEDLOŽENÍ DOKLADU O ZAPLACENÍ PROPLÁCÍ SVÝM POJIŠTĚNCŮM "VZP"

Termín:

sobota        11. února       9-19 h      

pátek          21.  dubna      9-19h      !!! KURZ ZAPLNĚN !!!

 
 

 

„První pomoc od A – Z“ 


Kurz první pomoci pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Osnova:
-  zajištění bezpečnosti na místě události
-  zástava krvácení
-  vyšetření stavu vědomí
-  KPR( dítě – dospělý )
-  nahlášení události  ZZS
-  popáleniny
-  úrazy el. proudem
-  otravy
-  vnitřní krvácení
-  poranění páteře

Kurzovné: 550,- Kč   Cena kurzu zahrnuje oběd. - PO ÚHRADĚ A PŘEDLOŽENÍ DOKLADU O ZAPLACENÍ PROPLÁCÍ SVÝM POJIŠTĚNCŮM "VZP"
 

Termín:   

pátek      17. února          9-15 h     !!! KURZ ZAPLNĚN !!!

sobota    22. dubna         9-15 h     !!! KURZ ZAPLNĚN !!!

 

 

 

 


 „První pomoc - úrazy u dětí“ s certifikátem“

Kurz určený pro všechny, kteří pracují s dětmi. Absolventi obdrží certifikát.

Osnova:

-  Zajištění bezpečnosti na místě události
-  Zástava krvácení u dětí
-  Vyšetření stavu vědomí u dětí
-  KPR u dětí
-  Nahlášení události  ZZS
-  Dušení u dětí
-  Horečnaté stavy u dětí
-  Pády dětí z výšek ( židle, sedací souprava..)
-  Vnitřní úrazové krvácení u dětí
-  Úraz el. proudem u dětí
-  Otravy
Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci jen u dětí.

Kurzovné: 750,-Kč
    Cena kurzu zahrnuje oběd. - PO ÚHRADĚ A PŘEDLOŽENÍ DOKLADU O ZAPLACENÍ PROPLÁCÍ SVÝM POJIŠTĚNCŮM "VZP"
 

Termín:

pátek     10. února                  9-15 h 

sobota    25. března               9-15 h    

sobota    27. května               9-15 h  !!! KURZ ZAPLNĚN !!!

 

 

 

„První pomoc na pracovišti“
 
 Školení první pomoci pro vaše zaměstnance a pro širokou veřejnost. Účastník obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Osnova:
- Zabezpečení místa nehody
- Život zachraňující úkony
- KPR
- Bezvědomí
- Krvácení
- Poranění pohybového aparátu
- Otravy, poleptání
- Úraz el. proudem, křečové stavy
- Popáleniny

Kurzovné: 500,- Kč

Termín:

středa      22. února       8-12 h

středa      26. dubna       8-12 h

 

 

 

„ Základy první pomoci pro pracovníky v sociálních službách „


Absolventi se orientují v základech poskytování první pomoci a její aplikaci u klientů, kteří využívají sociálních služeb. Vzhledem ke zvýšenému riziku zdravotního selhání klientů ( zejména seniorů), kdy je nutná okamžitá a účelná reakce vedoucí k záchraně lidského života je žádoucí mít zaměstnance orientující se v dané problematice a schopné adekvátně reagovat v případě potřeby.

Osnova:

-          Volání ZZS

-          Úvod do anatomie

-          Základní životní funkce

-          Krvácení

-          Úrazové stavy

-          Neúrazové stavy

-          Transport 

 

Kurzovné: 650,-
 

Termín:
 

středa       8. března             8-13 h    !!! KURZ ZAPLNĚN !!! 

 

„ Zdravotník zotavovacích akcí “ - INTENZIVNÍ


kurz zdravotník zotavovacích akcí má 40 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem
č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., a zákona 148/2004 Sb., podle něhož provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu (zdravotníka) s příslušnou kvalifikací. Je ukončen zkouškou písemnou , ústní a praktickou. Po úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro pedagogické pracovníky s neomezenou platností. Akreditace MŠMT.začátek kurzu v 8hod.

Kurzovné : 2. 200,- Kč  Cena zahrnuje 4x oběd -PO ÚHRADĚ A PŘEDLOŽENÍ DOKLADU O ZAPLACENÍ PROPLÁCÍ  ČÁSTEČNĚ SVÝM POJIŠTĚNCŮM "VZP"

Termín:

čtvrtek - neděle         26.  -29. ledna

čtvrtek - neděle           2. - 5. března

čtvrtek - neděle        30.března - 2. dubna  

čtvrtek - neděle        18. - 21. května  !!! KURZ ZAPLNĚN !!!

čtvrtek - neděle          1. - 4. června     !!! KURZ ZAPLNĚN !!!

čtvrtek - neděle          8. - 11. června   !!! KURZ ZAPLNĚN !!!

 

 

 

 !! ZÁJEMCE BUDE DO KURZU PŘIHLÁŠEN PO SLOŽENÍ ZÁLOHY 500,- Kč !!
 

zálohu je možno uhradit převodem na účet číslo: 6539621/0100 KB, po přidělení VS, nebo v hotovosti na  OS ČČK Brno, Křenová 66

Křenová 66, Brno, budova ČČK, přízemí, zasedací místnost.
Při zahájení obdrží každý účastník přesný rozpis přednášek, výukový materiál a veškeré organizační informace.
 

 

 

 

 

„ První pomoc v angličtine „


Školení první pomoci pro vaše zaměstnance v anglickém jazyce.
Organizace obdrží potvrzení o absolvování kurzu.

Osnova:
- zabezpečení místa nehody
- život zachraňující úkony
- KPR
- bezvědomí
- krvácení
- poranění pohybového aparátu
- otravy, poleptání
- úraz el. proudem, křečové stavy
- popáleniny


Termín konání kurzu dle objednávky.

Cena: 450,- Kč

 První pomoc pro příslušníky tísňových složek (40 hodin )

Tato norma je určena pro členy HZS, dobrovolné hasiče, příslušníky PČR, příslušníky ostatních nezdravotnických složek IZS


Termín konání kurzu dle objednávky.

Cena: 1 900,- Kč

Všechny kurzy probíhají  v  zasedací místnosti OS ČČK Brno, Křenová 66.

 
Na uvedené kurzy je nutné se přihlásit  předem – omezená kapacita.

 

 

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2012
 
cck brno on facebook