02.12.2010 13:59:48 Jonáš Holásek

Dobrovolná pečovatelka říjen 2015

 

 

 " Dobrovolná pečovatelka "  

v časové dotaci 200 vyučovacích hodin se skládá ze dvou celků:


Kvalifikační kurz pro pracovníky v socialních službách  - akreditace u MPSV ( lze absolvovat i samostatně )   v časové dotaci 155 vyučovacích hodin


- Dobrovolná sestra  (nelze absolvovat samostatně)

 Doklady nutné při zahájení kurzu:

- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce

- doklad o nejvyšším dokončeném vzdělání (alespoň ukončené základní vzdělání)

- doklad o zdravotní způsobilosti k absolvování kurzu (vydáváobvodní lékař)

 

 

Termín zahájení kurzu:  středa 21. října 2015 v 15:00 h


Předpokládané ukončení kurzu: pátek 11. prosince 2015


Místo konání:
ČČK Brno, Křenová 66, zasedací místnost v přízemí

 Cena kurzu:

Dobrovolná pečovatelka: 10 000,-Kč

Kvalifikační kurz pro pracovníky v soc. službách:  6 900,-Kč

 Záloha na kurzovné ve výši 2 000,- Kč  - při podání přihlášky,  buď v hotovosti na OS ČČK Brno, Křenová 66, budova ČČK, 1. patro , nebo převodem na účet,  č.ú. : 6539621/0100  KB. Doplatek je splatný při zahájení kurzu v hotovosti, nebo fakturou – tato musí být uhrazena do data zahájení kurzu. 
 

 

tento článek se vyskytuje v následujících sekcích: archív - články za rok 2010
 
cck brno on facebook